Yaşamın olası yitirilme anı senaryosu

“Hareket eden ve eylemde bulunan , ama hiç birşeyden etkilenmeyen, hiç bir şekilde değişmeyen, kendisine zarar verilemeyen… ölümsüz bir robotun varlığını hayal etmeye çalışın, böyle bir varlık herhangi bir değere sahip olamaz, onun kazanacak kaybedecek hiç bir şeyi olamaz”(Ayn Rand-Objektivist Etik)
Dolayısıyla “Hayatı”n garantisi olan etik “Değer” kavramını mümkün kılan sadece “Hayat” kavramıdır ,”Recursive”(öz-yinelemeli) bir durum oluşuyor, ama her “recursive” fonksiyon gibi bir ilk şartı var;
Robotlar tasarlanırken Asimov’un kurallarına ek olarak bu kriterde gözden geçirilmelidir bence yani yok edilemez olmama durumu.