Yaşamın olası yitirilme anı senaryosu

“Hareket eden ve eylemde bulunan , ama hiç birşeyden etkilenmeyen, hiç bir şekilde değişmeyen, kendisine zarar verilemeyen… ölümsüz bir robotun varlığını hayal etmeye çalışın, böyle bir varlık herhangi bir değere sahip olamaz, onun kazanacak kaybedecek hiç bir şeyi olamaz”(Ayn Rand-Objektivist Etik)
Dolayısıyla “Hayatı”n garantisi olan etik “Değer” kavramını mümkün kılan sadece “Hayat” kavramıdır ,”Recursive”(öz-yinelemeli) bir durum oluşuyor, ama her “recursive” fonksiyon gibi bir ilk şartı var;
Robotlar tasarlanırken Asimov’un kurallarına ek olarak bu kriterde gözden geçirilmelidir bence yani yok edilemez olmama durumu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s